כיסויים למכונות

ייצור כיסויים למכונות ופאנלים עשויים מפולימרים שקופים. הכיסויים מגנים על המכונות מפני השפעות סביבתיות בלתי רצויות או על הסביבה מפני השפעה לא רצויה של פעילות המכונה, כגון הגנה בחדרים נקיים מפני חלקיקים מקרוסקופיים שנוצרים תוך כדי פעילות המכונה. לכיסויים יש שימוש רב בתעשיות שרגישות להשפעות סביבתיות כמו תעשיות המוליכים למחצה והמכשור הרפואי. הכיסויים נמצאים על פי רוב בחזית המכונה ויש חשיבות רבה לאיכות, עיבוד מדויק וגמר גבוה ונקי. הכיסויים והפאנלים של סקופוסטק עומדים בדרישות גבוהות, כנדרש על ידי לקוחות החברה.