הסל שלי :)

עגלת הקניות ריקה.

תנאי שימוש

כללי

 

 • אתר התדמית והמסחר המקוון (להלן: "האתר" או "לוחות כרמל" הוקם, מנוהל ומופעל ע"י סקופוסטק (אגש"ח) בע"מ (להלן: "החברה")

 

 • האתר משלב חנות מסחר מקוון למכירת לוחות פולימריים וכן מוצרים שונים המיוצרים מלוחות פולימריים והוא מציע ללקוחותיו חוויות קניה ישירה, קלה ומשתלמת

 

 • התקנון כתוב ופונה בלשון זכר אך הכוונה היא גם לנקבה במשמע

 

 • כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנה, גלישה, רכישה, הרשמה לניוזלטר, הצטרפות למועדון לקוחות וכד', מהווה את הסכמת הלקוח לתקנון האתר במלואו ומחייבת את הלקוח לנהוג לפי תקנון האתר. במידה והלקוח אינו מסכים לאחד התנאים בתקנון, מתחייב הלקוח שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

 

 • תקנון זה מהווה בסיס משפטי בין הלקוח לאתר.

 

 • הלקוח מתבקש לקרוא את התקנון במלואו.

 

 • הרכישה באתר מותרת ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כתובת משלוח ישראלית וכרטיס אשראי תקף בישראל.

 

 • בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, לתנאיו או למוצרים שבו ניתן לפנות לחברה באמצעות דף צור קשר, בטלפון או במייל. האתר יעשה את מירב המאמצים להשיב לכל לקוח על פנייתו תוך 2 ימי עסקים.

 

 • התמונות באתר זה עשויות להציג מוצרים שלא זמינים למכירה באתר אלא משמשים רק כאובייקטים ויזואליים להמחשת האווירה.  חלק מן התמונות משמשות לצורכי המחשה בלבד.

 

 • שימוש הלקוח במידע או בחומרים כלשהם באתר זה נעשה באחריותו הבלעדית. האתר לא יישא בחבות כלשהי בגין שימוש הלקוח בתכני האתר. באחריות הלקוח לוודא כי מוצרים, שירותים, מידע או כל נתון אחר הזמין באמצעות האתר עומדים בדרישותיו הספציפיות. עומדת לזכות הלקוח האפשרות ליצירת קשר טלפוני עם החברה בכדי לקבל פרטים נוספים טרם רכישת כל מוצר באתר

 

 • מובהר כי הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל תביעה ו/או סכסוך בקשר לכל הזמנה מאתר זה נתונה אך ורק לבימ"ש המוסמך עניינית בעיר חיפה בלבד

 

 • ברחבי האתר ניתן למצוא תכנים הקשורים לצד ג' לרבות, תמונות, מאמרים, סרטוני וידאו, קישורים לאתרים אחרים וכו'. אין האתר נושא באחריות לתכנים אלו בשום צורה ואין האתר אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בתכנים אלו

 

 • כל שימוש במוצרים/חומרי הגלם/מכשירים הנרכשים הן באתר והן בחנות הפיזית הינם באחריות הלקוח בלבד וישמשו את הלקוח לשימוש סביר בהתאם ובכפוף לחוק במדינת ישראל. הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש לרעה במוצרים הנרכשים באתר זה. האתר לא יישא בחבות כלשהי בגין שימוש לרעה במוצרים שנרכשו באתר או בחנות הפיזית.

 

 

אופן הרכישה באתר

 

 • כלל מחירי המוצרים המפורסמים באתר הינם בש"ח (שקל חדש). כלל מחירי המוצרים כוללים מע"מ בהתאם לחוק. כחלק מתהליך הרכישה באתר נדרש הלקוח למלא פרטים אישיים, פרטים אלו כגון: שם מלא, ת.ז, כתובת למשלוח, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ליצירת קשר ועוד, חייבים להיות נכונים ושלמים  בכדי שהאתר יוכל לממש את תהליך ההזמנה. לידיעתך: הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר לאחר קבלת פרטים אלו ובשלב ההזמנה יבצע האתר בדיקה מול חברת האשראי ולאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי, ישלח אישור סופי ללקוחה ומכאן ימשיך תהליך הרכישה באתר וההזמנה תישלח לבית הלקוח. עם ביצוע ההזמנה וטרם האישור מחברת האשראי ישלח מייל מסכם שמאשר שהזמנתכם  באתר  נקלטה במערכת האתר. אישור זה אינו אישור מחברת האשראי ואינו חשבונית קנייה. אין באישור זה כל התחייבות על המצאות המוצר במלאי והוא אינו מחייב את האתר לספק את המוצר שהוזמן. האתר זכאי בכל מקרה לבטל ו/או לדחות ו/או לסרב לביצוע כל הזמנה מכל סיבה שהיא עד למועד אישורה הסופי והלקוח לא יהיא זכא לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל הזמנה שלא אושרה באופן סופי כמצוין מעלה. יודגש כי בעצם ביצוע ההזמנה, הלקוח מוותר ויתור מוחלט, סופי ומלא על כל טענה כנגד האתר בגין כל הזמנה שלא תאושר סופית ע"י האתר.יובהר ויודגש כי רק ממועד האישור מחברת האשראי יחושבו זמני המשלוח.כל הזמנת מוצר כפופה לאישור סופי מהחברה כי אכן המוצר מצוי במלאי. עם זאת יובהר כי צוות האתר עושה כמיטב יכולתו לעדכן מלאים ולהציגם ללקוח באתר בכדי למנוע הזמנות שווא של מוצרים שחסרים במלאי. עם זאת, לעיתים יכול לקרות שמוצרים אינם במלאי אך הדבר אינו מעודכן באתר מסיבה כלשהי. במקרה כזה שבוצעה הזמנה אך המוצר אינו במלאי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה במייל ונציג החברה יצור קשר עם הלקוח. במקרה כזה יהיה האתר רשאי להציע ללקוח להחליף את המוצר במוצר דומה שווה ערך או להחסיר את אותו הפריט מן ההזמנה. במקרה והצעת האתר תיענה בחיוב, ההזמנה תעודכן בהתאם והמוצרים ישלחו ללקוח לאחר קבלת אישור חברת האשראי. במידה ויחליט הלקוח כי אינו מעוניין במוצר החלופי ואינו מעוניין בהחסרת הפריט המקורי מן ההזמנה, במקרה זה תבוטל ההזמנה וחברתנו תזכה את הלקוח על מלוא סכום העסקה. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או קבלת מוצר מתנה, זכייה או מוצר חינמי, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, אי שימוש במוצר מטעמיו של הלקוח וכיו"ב. בכל מקרה יהוו רישומי מערכת האתר ראיה לכאורה לנכונות ביצוע הפעולות אשר בוצעו ע"י הלקוח וע"י האתר.
  בכל מקרה שבו תימצא סתירה או אי התאמה בין הכתוב בתקנון לבין הכתוב בכל מקום אחר באתר המסחר , יגברו הוראות התקנון.

 

 

משלוחים ואספקת המוצרים ללקוח – לוחות פולימריים וסנטפים

 

 • האתר יעביר את הזמנת הלקוח אל תהליך המשלוח ויספקו רק לאחר שההזמנה שולמה במלואה.

 

 • שילוח המוצרים תחת טווחי הזמן הקבועים באתר עד 7 ימי עסקים (לא כולל יום ביצוע ההזמנה) לאזורים רגילים ועד 10 ימי עסקים (לא כולל יום ביצוע ההזמנה) לאזורים החריגים המופיעים במחירון המשלוחים.

 

 • הזמנות שירשמו במערכת האתר לאחר השעה 14:00 ביום עסקים, ייחשבו ככאלה שנקלטו במערכת האתר בבוקר יום העסקים שלמחרת ובתנאי שהיום שלמחרת ביצוע ההזמנה הינו יום עסקים כהגדרתו בחוק.

 

 • הזמנות אשר יתקבלו במערכת האתר שלא ביום עסקים או ביום שלאחריו אין יום עסקים מלא, ייחשבו ככאלה שנקלטו במערכת האתר מיד כאשר יחול יום עסקים מלא כהגדרתו בחוק.

 

 • בכל מקרה, בהינתן ההזמנה תחת התנאים הקשורים ליום עסקים כהגדרתו בחוק, זמני האספקה מחושבים מרגע קבלת האישור הסופי מחברת האשראי.

 

 • הצעת המחיר למשלוח תתווסף להצעת המחיר למוצרים ובהתאם לתנאי חברת השליחויות ובהתחשב במשקל הכולל ביעד למשלוח באפשרויות האריזה.

 

 • האתר יספק את המוצרים דרך חברת שליחויות לכתובת שצוינה במעמד הרכישה. שינוי כתובת לאחר שילוח החבילה הינו בעלות כספית של 30 ש"ח ויהיה על חשבון הלקוח ועל כן, אנא הקפידו לציין כתובת סופית בכדי להימנע מעלות נוספת זו.

 

 • בהתאם לתכתיב מחברת השליחויות, לא ניתן לקבוע שעת הגעה ספציפית לכתובת האספקה ולכן על הלקוח לציין בהזמנתה כתובת מאויישת אליה ניתן לספק את המשלוח בין השעות 8:00 בבוקר ועד השעה 17:00 בערב בכדי למנוע כשל באספקה ועיכובים מיותרים במסירת החבילה ללקוחה.

 

 • דמי המשלוח הינם חלק מהתשלום על ההזמנה, יחושבו וישולמו כחלק מהחיוב הכולל אך לא יוחזרו ללקוח במידה והמוצר נשלח אליו וזאת בהתאם לחוק.

 

 • למרות מאמצינו לשירות ואספקה מהירים ככל הניתן, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בחבות  כלשהי לעלויות או עוגמת נפש שיגרמו מכל סיבה לרבות בשל עיכוב או איחור באספקת המוצרים שנבע מכוח עליון או בעקבות אירועים מכל סוג שאינם בשליטת האתר לרבות מצב בטחוני, מזג אויר, שביתות, תקלות וכיו"ב.

 

 • זמני האספקה המצוינים באתר מתייחסים לימי עסקים בלבד לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. על הלקוח לוודא כי החישוב של ימי האספקה מתאים לדרישותיו.

 

 • שליח רשאי לדרוש את הימצאותו של בעל כרטיס האשראי שאיתו שולמה ההזמנה, במקום האספקה, או לחלופין ועל פי דעת שיקול האתר, הימצאות כל בגיר אחר מעל גיל 18. האתר רשאי לדרוש את חתימת המקבל על טופס האספקה של חברת השילוח.

 

 • יודגש כי לא יינתן ללקוח כל זיכוי על מוצרים שהוכנו עבורו בהתאמה אישית. במידה ונפל פגם במוצרים המוזמנים מחויב הלקוח להודיע לחברה באופן מידי וללא שהות בכדי שנוכל לתת מענה או לזכות את הלקוח.

 

 • איסוף עצמי הינו ללא עלות בתיאום עם החברה, האיסוף יבוצע ממחסן החברה בקיבוץ מעין צבי.

 

משלוחים ואספקת המוצרים ללקוח – מוצרי קנופיה

 

אספקת מוצרי קנופיה המוזמנים באתר לוחות כרמל הם באחריות חברת קנופיה מבית פלרם

 

 • ההובלה תתבצע עד 10 ימי עבודה מיום קבלת התשלום להזמנה (למעט מוצרים בהזמנה מיוחדת כפי שמפורט בעמוד המוצר).

 

 • הובלה ופריקת המוצר תעשה על המדרכה / כביש גישה בסמוך לכתובת המשלוח, בקומת קרקע, לא תתבצע סבלות, עלייה במדרגות / מעליות וכיו"ב.

 

 • המוביל ידאג להוריד את המוצר מכלי הרכב למדרכה / שביל גישה ומשם הלקוח יקבל אחריות מלאה על המוצר ויהיה אחראי על המשך הובלת המוצר עד ליעדו הסופי, לתשומת ליבך - המוצר עלול להיות כבד, יש להיערך לכך.

 

 • נוכחות הלקוח או נציג מטעמו במועד קבלת המוצר הינה הכרחית.

 

 • ההובלה ללא תוספת עלות הינה ליישובים שבין מטולה בצפון ועד דימונה בדרום, הובלה דרומית מדימונה כרוכה בתוספת תשלום של 350 ש"ח כולל מע"מ.

 

 • הזמנת אביזרים בלבד ללא מוצר לא תזכה בהובלה חינם.

 

שירות הרכבה

 • מוצרי "Canopia מבית פלרם" מותאמים להרכבה עצמית.

 

 • במידה והינך מעוניין, ניתן להזמין שירותי חברות הרכבה מקצועיים בתוספת תשלום (תיתכן תוספת תשלום לישובים מרוחקים לפי החלטת חברת ההתקנות).

 

 • עלות ההרכבה משולמת ישירות למרכיבים ואינה כלולה במחיר המוצר המופיע באתר ובהזמנה.

 

 • לפרטים נוספים, אנא פנה לשירות הלקוחות של Canopia מבית פלרם בטלפון- 04-8486800

 

 • לידיעתך, צוותי חברות ההרכבה עברו הדרכה מקצועית על ידינו.

ההתקשרות הינה בצורה ישירה מול חברות ההרכבה ובכפוף לתנאיה. Canopia מבית פלרם אינה אחראית לכל נזק הנגרם על ידי חברת ההרכבה ועובדיה ו/או לאיכות ההרכבה.

 

החזרת מוצרים – מוצרי לוחות פולימריים בלבד

 

 • צוות האתר עושה כל שביכולתו בכדי שתיהנו מן המוצרים שהזמנתם. אם בכל זאת אינכם מרוצים ממוצר כלשהו שרכשתם דרך האתר אנא צרו עמנו קשר ללא שיהוי, דווחו לנו על כך, ולאחר קבלת אישור כתוב מהחברה שילחו את המוצרים בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה כאשר הם ארוזים באריזתם המקורית ולא בוצע בהם שימוש. אנו נשמח לספק לכם את הפריט או לספק לכם מוצר חלופי או להעניק לכם קופון הנחה בגובה עלות הפריט בעבור רכישה באתר, או  להעניק לכם החזר כספי באמצעות הכרטיס ששימש לרכישה. חשוב לציין כי דמי המשלוח לא יוחזרו.

 

 • שימו לב, חשוב מאוד לשמור על אישור המשלוח של חברת השילוח עמה אתם מחזירים לנו את המוצרים שכן אחריותנו חלה מהרגע שהמוצרים הגיעו חזרה לנקודת השירות במחסננו בקיבוץ מעין צבי. החברה לא תהיה אחראית למוצרים שאבדו לחברת השילוח והטיפול בהם לא יעשה בסטאטוס של מוצרים שהוחזרו. הוצאות השילוח מבית הלקוח אלינו יחולו על הלקוח. 

 

 • הזכות להחזר לא תחול על מוצרים שהוכנו בהתאמה אישית ללקוח

 

 • זכות החזרת המוצר תקפה כאשר המוצר יוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתח או נעשה בו כל שימוש מכל סוג, מוצר שנפתח ו/או נעשה בו שימוש או שאריזתו נפגמה, לא יזוכה. על הלקוח להקפיד לציין את כלל פרטי ההזמנה בדיוק בכדי למנוע עיכובים בנושא ההחזר הכספי.

 

 • התמורה תוחזר ללקוחה לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מהרגע שהמוצרים התקבלו במחסן החברה אשר בקיבוץ מעין צבי, באם בחרתם בהחזר כספי, התמורה תוחזר לכרטיס האשראי שעמו בוצעה ההזמנה.

 

 • בהקשר של החזרת מוצר, הלקוח יישא בהוצאות השילוח הכוללות.

 

 • על הלקוח לשלוח את המוצר האמור אל כתובתנו , בקיבוץ מעין צבי עם מכתב המציין את שם המוצר, סיבת החזרת המוצר ואת בחירתה לגבי אופן הפעולה המבוקש והעתק של אישור החברה להחזרה.

 

 • אנו בלוחות כרמל פועלים רבות וכמיטב יכולתנו להנגשת המוצרים באופן המדוייק השלם והיעיל ביותר לשביעות רצונם של לקוחותינו

 

 • אנו שמחים להנגיש לכל לקוח, עסק, ופרוייקט את מיטב הידע, הניסיון ותשומת הלב, ועומדים לשירותכם.